Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Rady LGD

Zarząd LGD Między Dalinem i Gościbią, uprzejmie informuje, że w dniu 4 lutego 2010r. o godzinie 15:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach (Rynek 6) odbędzie się I posiedzenie Rady LGD.

Program posiedzenia

  1. Zapoznanie Rady z wynikami przeprowadzonego naboru.
  2. Przeprowadzenie analizy wniosków przez Radę LGD.
  3. Podjęcie decyzji w sprawie powołania Zespołów Roboczych, a także zasięgnięcia opinii doradców zewnętrznych.
  4. Podjęcie decyzji w sprawie dalszej procedury oceny wniosków.
  5. Sprawy bieżące.

Informujemy ponadto, że kopie wniosków będących przedmiotem analizy na posiedzeniu, są do odebrania w biurach LGD w Myślenicach i Sułkowicach.

 

Prezes Zarządu LGD

image_pdfDrukuj