Zawiadomienie o drugim posiedzeniu Rady LGD

Działając na podstawie §10 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” (Załącznik do uchwały Nr II/4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 9 grudnia 2008r.), zwołuję kolejne posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu 12 lutego 2010r. na godzinę 17:00. Posiedzenie odbędzie się w Izbie Tradycji przy Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Sułkowicach – 32-440 Sułkowice, Runek 6.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze 1/2009, przeprowadzonym przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniach od 29 grudnia 2009r. do 26 stycznia 2010r.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD.
 2. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 3. Analiza i ocena wniosku złożonego w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”
  1. Analiza złożonego wniosku
  2. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” – podjęcie uchwały
  3. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów – podjęcie uchwały.
 4. Analiza wniosków złożonych w działaniu „Małe Projekty”
  1. Analiza złożonych wniosków
  2. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” – podjęcie uchwały
  3. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów – podjęcie uchwały
  4. Ustalenie listy rankingowej złożonych wniosków – podjęcie uchwały.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady LGD
„Między Dalinem i Gościbią”

mgr Piotr Pułka

image_pdfDrukuj