Zapytanie ofertowe na ogłoszenia w pracie regionalnej oraz lokalnej

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zaprasza do składania ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia:
  • Ogłoszenie w prasie lokalnej 2 ogłoszenia po 2 moduły strona, zajawka na stronie 1
  1. Przewidywany czas realizacji: maj czerwiec 2015r.
  1. Warunki przyjęte przez zamawiającego:

Artykuły mają zawierać krótki opis projektu oraz zaproszenie do uczestnictwa w Targach

pt. ,,Smaki Ziemi Myślenickiej” .Projekt przygotuje zamawiający.

  1. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
  • Cena

 

  1. Osoba do kontaktu:

Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

***

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD

„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!

Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularz do pobrania>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj