Nabór wniosków: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działającej na terenie gmin: Myślenice, Sułkowice.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
29.12.2009 r. – 26.01.2010 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6/1 w godz. od  8.00 – 15.00.
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl
Kryteria wyboru operacji, wykaz oraz wzory dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl  oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6/1 oraz w Biurze w Myślenicach ul. Rynek 4 w godz. od 8.00 – 15.00.

Wysokość środków na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dostępnych w naborze  przedstawia tabela.
Nazwa działania Limit dostępnych środków w zł
Odnowa i rozwój wsi: 260 000
Małe projekty: 120 000

Dokumenty niezbędne do wyboru projektów znajdują się w Biurach Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurach Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami  tel. (12) 273 00 13, (12) 274 00 65

image_pdfDrukuj