KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zgłaszania pomysłów …

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT REFLEKSYJNY – 27.02.2020r. godz.14.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 27 luty 2020 r. (czwartek) od godz. 14:00, w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), podejmiemy dyskusję w …

Cele LSR na lata 2014-2020

CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO- INFORMACYJNE- 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania szkoleniowo- informacyjne.  Tematyka spotkań: projekty „duże”- niekomercyjne z zakresu inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców Spotkania odbędą się w terminach: 06.02.2020r. (czwartek) o godz. 18:30 w Biurze LGD w Myślenicach …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”

Operacja pt. Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r. Celem operacji było rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych na obszarze LGD „MDiG” i udostępnienie ich mieszkańcom i turystom do dnia złożenia …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”

Operacja pt. Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r. Celem operacji była poprawa stanu infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsc służących turystyce i rekreacji na obszarze LGD „MDiG”, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”

Operacja pt. „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 02.12.2019r. Celem operacji było wypromowanie wartości historycznych, kulturowych, turystycznych obszaru LGD „MDiG”, poprzez wydanie publikacji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego …

Już za tydzień kolejne spotkanie- 28 listopada o 19:00!

W związku z zaplanowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania szkoleniowo- informacyjne z zakresu wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy. Spotkania odbędą się w terminach: 28.11.2019r. (czwartek) o godz. 19:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) 04.12.2019r. (środa) o godz. 17.30 w Sułkowicach (Rynek …

Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

Operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój” realizowana była od 31.12.2019r. do 31.08.2019r. Celem operacji było kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD „MDiG” do dnia złożenia wniosku o …