Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis. Działania w projekcie są ukierunkowane na: zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych rozwój kadry menadżerskiej zwiększenie motywacji pracowników poprawę atmosfery i efektywności …

FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Link do strony ARiMR: >>TUTAJ<< I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów …

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO- INFORMACYJNE

W związku z zaplanowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania szkoleniowo- informacyjne z zakresu wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy. Spotkania odbędą się w terminach: 07.11.2019r. (czwartek) o godz. 19:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) 28.11.2019r. (czwartek) o godz. 19:00 w Biurze LGD w …

Nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów

Uprzejmie przypominamy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR powinien posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 17 października 2019 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym Biurze …

IV Małopolskie Forum Finansowe

Małopolscy przedsiębiorcy poszukiwani!IV Małopolskie Forum Finansowe nadchodzi!Targi produktów i usług dla biznesu coraz bliżej!Zdobądź fundusze i nowe kontakty biznesowe! Zapraszamy do udziału w IV Małopolskim Forum Finansowym, które odbędzie się 29 października 2019 r. w godz. 10.00 do 16.00 w Starej Zajezdni, przy ul. św. Wawrzyńca 12 w Krakowie. Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, …

Nowe boisko w Trzemeśni oficjalnie otwarte!

Dobiegła końca realizacja operacji pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzemeśnia”. Realizatorem operacji była Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemeśni. Kwota dofinansowania wyniosła 282 500, 00 zł. Operacja ta została zrealizowana w ramach naboru wniosków z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, …

IV Rajd im Ks. Piotra Wykurza

IV RAJ IM KS. PIOTRA WYKURZA TRZEMEŚNIA 27-28 WRZESIEŃ 2019R. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie młodzież i dzieci do uczestnictwa w dwudniowym rajdzie im. ks. Piotra Wykurza po szlakach i górach okalających parafię Trzemeśnia wraz z noclegiem w namiotach na Suchej Polanie. Rozpoczęcie Rajdu nastąpi 27.09.2019r. o godz. 14 00 na …

POSIEDZENIE RADY LGD – 02 SIERPIEŃ 2019 R. (PIĄTEK) O GODZ. 08.00

Informujemy, że w dniu 02 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 08.00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w sprawie rozpatrzenia wniosków Beneficjentów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów …

CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy …