WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo, W związku z odwołaniem najbliższych spotkań szkoleniowych, które miały obejmować tematykę dofinansowań z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, zwracamy się z prośbą o informację zwrotną kto z Państwa byłby zainteresowany takim szkoleniem. Wszystkim osobom, które zgłoszą nam taką chęć prześlemy materiały szkoleniowe pomocne w przygotowywaniu się do …

UWAGA WNIOSKODAWCY! WAŻNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU!

Informujemy, iż od dnia 10 września 2020 r. obowiązuje zmienione ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów …

Spotkania szkoleniowe zaplanowane na listopad- ODWOŁANE!

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spotkania zaplanowane na 5, 12 i 19 listopada nie odbędą się. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy na indywidualne doradztwo, które jest świadczone w godzinach pracy Biura (od poniedziałku do piątku między 8:00 a 15:00). Doradztwo świadczone przez Pracowników biura jest bezpłatne! Bardzo prosimy …

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W DNIU JUTRZEJSZYM (22.10.2020r.) NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie składania wniosku o przyznanie pomocy. W trakcie trwających naborów w Biurze LGD „MDiG” może znajdować się tylko jeden Wnioskodawca, dla zachowania Państwa bezpieczeństwa prosimy o oczekiwanie na zewnątrz Biura. …

Nabory wniosków na projekty „duże”- niekomercyjne rozpoczną się już 22 października i potrwają do 5️ listopada

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00. PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWYWANIA WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI- ZGODNIE Z ZALECENIAMI PROSIMY O ZAKRYWANIE NOSA I UST.

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.   Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – należy wstawić „ …

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW! OBOWIĄZEK POSIADANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTA

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ NABORAMIWNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY PRZYPOMINAMY,ŻE KAŻDY WNIOSKODAWCA POWINIEN POSIADAĆNUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA Uprzejmie przypominamy, że każdy Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych powinien posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym Biurze …

OGŁOSZENIE O NABORZE 8/2020- operacje polegające na ochronie i rewitalizacji zabytków lub ich remontu lub konserwacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …

OGŁOSZENIE O NABORZE 7/2020- operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie …