KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROCEDUR WYBORU OPERACJI

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w procedurach wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR tj.: Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice. Uwagi do propozycji zmian zapisów w procedurach prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dalin-goscibia.pl, bądź zgłosić osobiście w …

Zaproszenie do udziału w konkursie pn. „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”

Małopolska to region wyjątkowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, od unikatowych na skalę światową skarbów kultury i dziedzictwa oraz zapierających dech w piersiach krajobrazów, po niepowtarzalną ofertę turystyki aktywnej, jedyne w swoim rodzaju wydarzenia kulturalne i wyśmienitą kuchnię. Ta wyjątkowa oferta turystyczna sprawia, że do Małopolski rok rocznie przyjeżdżają …

Dni otwarte Funduszy Europejskich 2020- 25-27 września!

​Chcecie dowiedzieć się, jak unijne dotacje zmieniły nie tylko Twoją okolicę, ale także region, województwo czy nawet całą Polskę? Dołączcie do nas online w weekend 25-27 września, aby wspólnie świętować siódmą już edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich! Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich? To największa impreza związana z Funduszami Europejskimi …

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ORAZ KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW I OPERACJI INNYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR tj.: Gminy Myślenice oraz Gminy …

Wznowienie pracy Biura LGD „MDiG”

Szanowni Państwo, Informujemy, że nasze Biuro wznowiło swoją pracę. Jednocześnie przypominamy by w czasie wizyty zachowywać wszelkie środki ostrożności- zgodnie z zaleceniami prosimy o zakrywanie nosa i ust. O ile to możliwe, prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo telefoniczne, bądź e-mailowe. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego! Telefon: 12-274-00-65E-mail: …

Kilka słów o działalności LGD „MDiG”…

Lokalna Grupa Działania ma na celu inwestowanie w rozwój obszarów wiejskich w  ramach „LEADER”, czyli wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jednym z najważniejszych zadań należących do LGD jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej realizowanie. Jest to dokument, który …

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” w zakresie projektów współpracy, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag w tym …