CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy …

Obszar działania LGD „Między Dalinem i Gościbią”

OBSZAR DZIAŁANIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice. Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy. Mapka …

Najważniejsze informacje na temat projektów grantowych

PROJEKTY GRANTOWE POZIOM DOFINANSOWANIA 100% Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. LGD „MDiG” planuje realizacjęprojektów grantowychw trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych …

Dotacja dla LGD „MDiG” w ramach „Mecenatu Małopolski”

Festiwale, koncerty, przedstawienia, a także rodzinne pikniki, warsztaty oraz spotkania związane z zachowaniem historycznej pamięci czy kultywowaniem lokalnych tradycji – tak w skrócie wygląda kalendarz małopolskich wydarzeń na najbliższe miesiące. Dzięki dotacji w kwocie ponad 2,5 mln zł, którą Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował się przekazać na realizację projektów w ramach konkursu Mecenat Małopolski, w całym województwie …

Ankieta dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji w LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,LGD „Między Dalinem i Gościbią” planuje wprowadzić zmiany w budżecie oraz zaktualizować harmonogram naborów na lata 2019-2020. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wsparcia ze środków PROW na lata 2014-2020 zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Uzyskane informacje pozwolą nam na lepsze dostosowanie najbliższych naborów do faktycznego zainteresowania i zapotrzebowania. Ankieta …

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się …

NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z SALI OBRAD W BIURZE LGD W MYŚLENICACH

Szanowni Państwo, Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Sali Obrad znajdującej się w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), przez stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe w celu realizacji swoich celów statutowych. Ilość miejsc: 40. Korzystanie z sali odbywa się po wcześniejszym ustaleniu szczegółów. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU !

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Zebrania Walnego, które odbyło się 09.05.2019r., Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” przyjął Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów grantowych. Lokalna Grupa Działania wychodzi w ten sposób na przeciw organizacjom pozarządowym, które realizują projekty grantowe służące lokalnej społeczności.

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na XIX Walne Sprawozdawcze za rok 2018 Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 09.05.2019r. o godzinie 1800 w Sali Obrad w Biurze LGD w …