Realizacja projektów grantowych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią”

LGD „MDiG” realizuje swoją misję na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  między innymi poprzez ogłaszanie naborów wniosków na realizację projektów społecznych oraz projektów z zakresu przedsiębiorczości.Szczególnym rodzajem konkursów są projekty grantowe. To projekt, na podstawie którego LGD udziela grantów (środków finansowych) na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.Grantem są …

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020

Przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym poruszane są następujące kwestie: – zachowanie terminu realizacji operacji,– podleganie ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,– wykonywanie działalności gospodarczej,– osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,– utrzymanie liczby …

OBSZAR DZIAŁANIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice. Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy. Lokalna …

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Informacja dostępna na stronie internetowej: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurecyjnego-w-ramach-prow-2014-2020 Zmiany we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020, gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem …

Ważna informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Informacja dostępna na stronie internetowej: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/przedsiebiorcy—beneficjenci-prow-2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowała zmianę przepisów dot. wdrażania Programu (w ramach „II Tarczy Antykryzysowej”). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytucję zarządzającą PROW 2014-2020, przedsiębiorcy, beneficjenci poddziałania 19.2, którzy w ostatnim czasie zgłaszali problemy z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz …

Zawieszenie przyjmowania stron w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Komunikat ws. zmiany organizacji pracy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych. Beneficjencie! W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, poniżej przekazuję stanowisko Departamentu Funduszy Europejskich UMWM w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 mające na celu wyjaśnienie sposobu postępowania w …