ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE- 30.09.2021r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanychna spotkanie informacyjne.  Tematyka spotkania: projekty społeczne- niekomercyjne z zakresu inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców. Spotkanie odbędzie się 30.09.2021r. (czwartek) o godz. 17:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28). Spotkanie skierowane jest do …

Przedsiębiorca z POWEREM – projekt współfinansowany z UE

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem własnej działalności gospodarczej  – zgłoś się do Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Możesz otrzymać dotację w wysokości 23 050 zł oraz wsparcie finansowe pomostowe do 7200 zł na sfinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby: – w wieku …

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD

Szanowni Mieszkańcy Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice! W związku z trwającą w naszej Lokalnej Grupie Działania ewaluacją zewnętrzną, bardzo prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety, która znajduje się w poniższym linku: https://docs.google.com/forms/d/1ka-Vb9Q70TU8JxQjJwFCkbfP53wxDJPFB5pHuQ8614w/edit?usp=sharingLINK Ankieta pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD „MDiG” oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020. Dziękujemy!

Projekty z zakresu działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie LGD …

ŚRODKI FINANSOWE Z LGD SZANSĄ NA ROZWÓJ GMIN!

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” tworzą dwie gminy: Myślenice oraz Sułkowice. Priorytetami działań LGD są m.in.: rozwój przedsiębiorczości, poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem turystyki oraz rekreacji, czy też inwestowanie w sferę społeczną. LGD „Między Dalinem i Gościbią” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach poddziałania …

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag. Zmiany dotyczą rozdziału V, VI, VII, VIII, …

PROŚBA O SKŁADANIE PROPOZYCJI NA WYKORZYSTANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZWIĘKSZENIE BUDŻETU I WSKAŹNIKÓW– KONSULTACJE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU – Szanowni Państwo, Zarząd LGD „MDiG” zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, organizacji i instytucji o zgłaszanie propozycji wprowadzenia zmian w LSR na wykorzystanie dodatkowych środków w kwocie 1 552 000,00 zł. W związku z prowadzonym badaniem i analizą obszaru LGD prosimy …

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag. Zmiany dotyczą rozdziału VIII, XI, Planu działania, Budżetu LSR. Uwagi prosimy przesyłać …