LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 5/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  06/02/2013 r.  poddano ocenie wnioski złożone w naborze 5/2012,  w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”. Poniżej zamieszczona jest lista wniosków wybranych do dofinansowania w …

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 5/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  06/02/2013 r.  poddano ocenie wnioski złożone w naborze 5/2012, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zamieszczona jest lista wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności …

LISTA RANKINGOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 5/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  06/02/2013 r.  poddano ocenie wnioski złożone w naborze 5/2012, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne …

LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 5/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  06/02/2013 r.  poddano ocenie wnioski złożone w naborze 5/2012,  w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”. Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za …

NABÓR WNIOSKÓW: „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” I „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za …

ODNOWA I ROZWÓJ WSI [4.1-413_313]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_313_MP_MDiG-5-12.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_313_MDiG-5-12.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 4/2012” 03_char-proj_MDiG-5-12.doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_311_MDiG-5-12.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej …

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ [4.1-413_311]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_311-312_MDiG-5-12.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_311_MDiG-5-12.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 4/2012” 03_char_proj_MDiG-5-12.doc  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_311_MDiG-5-12.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej …