LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 5/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  06/02/2013 r.  poddano ocenie wnioski złożone w naborze 5/2012, w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniżej zamieszczona jest lista wniosków wybranych do dofinansowania w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu
1 LGDMDiG-5-2012/4.1/413_312/TM1 068030315 Krzysztof Leśniak, 32-400 Myślenice, Jawornik 176 Zakup piły panelowej do rozkroju płyt meblowych w celu zautomatyzowania procesu produkcji drzwi i mebli…”

 

image_pdfDrukuj