LISTA RANKINGOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI 5/2012

Na posiedzeniu Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w dniu  06/02/2013 r.  poddano ocenie wnioski złożone w naborze 5/2012,  w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 313 „Odnowa i rozwój wsi”.

Poniżej zamieszczona jest lista rankingowa ocenionych wniosków uznanych za zgodne z LSR „Między Dalinem i Gościbią” w kolejności ustalonej wg liczby uzyskanych punktów.

Lp Liczba uzyskanych punktów Nr wniosku nadany przez LGD Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota pomocy Czy projekt mieści się w ramach limitu
1 21,27 LGDMDiG-5-2012/4.1/413_313/1 060796525 Gmina Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1 Rozbudowa z przebudową i nadbudowa budynku komunalnego przeznaczonego na centrum kultury w Harbutowicach 500 000,00 zł TAK
2 20,19 LGDMDiG-5-2012/4.1/413_313/3 063189434 Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Odnowa centrum wsi Osieczany w ramach Programu Leader 349 262,00 zł TAK
3 20,00 LGDMDiG-5-2012/4.1/413_313/2 063189434 Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Odnowa centrum wsi Poręba w ramach Programu Leader 380 000,00 zł TAK
4 19,88 LGDMDiG-5-2012/4.1/413_313/4 063189434 Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9 Odnowa centrum wsi Droginia w ramach Programu Leader 500 000,00 zł TAK
1 729 262,00 zł
image_pdfDrukuj