ODNOWA I ROZWÓJ WSI [4.1-413_313]

  1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
  2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 4/2012”
  4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
  5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Dokumenty aplikacyjne – formularz wniosku „Odnowa Wniosek z3 edit.xls” oraz instrukcja wypełniania wniosku „Odnowa Instrukcja z3.pdf” są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
  7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
  8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
  9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu

 

image_pdfDrukuj