ZAPYTANIE CENOWE na zakup kolorowego banera reklamowego w ramach projektu współpracy ,,Smaki Ziemi Myślenickiej”

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” 32-400 Myślenice rynek 8/9

Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:
• – Wykonanie kolorowego banneru reklamowego – oczkowany co 40 cm o wymiarach 2m x 6m, nadruk jednostronny, laminowany.
• – Wykonanie projektu nadruku na banerze w uzgodnieniu z zamawiającym.
• – Montaż i demontaż na wysokości – hala widowiskowa Myślenice – Zarabiu.

3. Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2015

4. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
• Cena
• Opinia zamawiających

5. Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego:
– najniższa cena
– potwierdzone pozytywne opinie zamawiających
– kolejność wpływu ofert

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 07.08.2014 r. godzina 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

7.Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych

8. Osoba do kontaktu:
Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD
„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularz do pobrania>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj