KONKURS „ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM – ZWYCZAJE”

pl 3ed resLokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Goscibią” zaprasza do udziału w konkursie literackim ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM – ZWYCZAJE.

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie zwyczajów związanych z naszym terenem, poprzez spisane opowiadań naszych seniorów. Prace konkursowe należy składać do 8 kwietnia 2014 14 kwietnia 2014 roku (przesunięcie daty po prośbach potencjalnych uczestników) w biurze Lokalnej Grupy Działania w Myślenicach (Rynek 8/9), lub w Sułkowicach (Rynek 6), lub elektroniczne na adres [email protected]. Zwycięzcy otrzymają nagrody, a uczestnicy konkursu upominki. Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania >>TUTAJ(wersja doc)<<>>TUTAJ(wersja pdf)<<.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej pełna treść regulaminu:

REGULAMIN KONKURSU
„ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM – zwyczaje

 1. Organizator: Stowarzyszenie LGD ,,Między Dalinem i Gościbią”
 2. Cele konkursu:
  1. zebranie zwyczajów które istniały na obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią”
  2. upowszechnianie wiedzy o bogactwie zwyczajów na tym obszarze,
  3. aktywizacja młodzieży w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego i budowania więzi lokalnych
  4. popularyzowanie bogactwa tradycji terenu LGD „Między Dalinem i Gościbią” poprzez wydanie publikacji
 3. Tematyka prac konkursowych:
  Praca konkursowa powinna być opisem zwyczajów panujących na terenie gminy Myślenice lub Sułkowice, pozyskanym z rozmowy z osobą starszą.
  Treścią rozmowy może być zwyczaj spisany w oparciu o wspomnienia, funkcjonujący w danej okolicy do dzisiaj, bądź już zaprzestany. Jeśli istnieje taka możliwość można zachować język przekazu, to znaczy gwarę lub elementy gwary. W przypadku słów niezrozumiałych można zamieścić słowniczek na końcu pracy.
  Tematy rozmów: zwyczaje codzienne, zabawy dziecięce, specyficzne zachowania ludzi na danym terenie które pamiętają osoby starsze, związane z terenem gmin Myślenice i Sułkowice. Najważniejsza dla organizatora jest autentyczność rozmowy i zwyczajów spisanych z pamięci osoby starszej. Zwyczaj, bądź zwyczaje mogą dotyczyć jednego, bądź wielu miejsc wyznaczonego obszaru. W pracy konkursowej konieczne jest wyraźne zaznaczenie jakiego terenu (wsi, przysiółka) dotyczy dany zwyczaj. Im bardziej unikatowe zwyczaje tym lepiej.
 4. Do konkursu zapraszamy młodzież szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół średnich.
  Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne przeprowadzenie rozmowy z osobą starszą (babcią, dziadkiem, lub inną osobą w podeszłym wieku) na podany temat, a następnie spisanie tej rozmowy z zapisem zwyczaju, bądź zwyczajów.
  Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa osobiście: 1) wypełniony formularz zgłoszenia, 2) oświadczenie oraz 3) prace w formie papierowej i 4) wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub przesłanej na adres e-mail: [email protected] (format edytowalny, czyli do wyboru: doc, docx, rtf)
  Prace należy składać w placówkach biura w godzinach jego pracy.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 6. Każda praca powinna zostać opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać adres, wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych kryteriów:
  1. zwyczaj bądź zwyczaje dotyczą, wywodzą się z terenu gmin Myślenice i Sułkowice (kryterium konieczne do spełnienia),
  2. wysoka jakość pracy konkursowej.
 8. Prace oceni specjalnie powołane w tym celu Jury, którego decyzje są ostateczne.
  Przyznawane nagrody będą w trzech kategoriach: 1. uczniowie szkół podstawowych, 2. uczniowie szkół gimnazjalnych, 3. Uczniowie szkół średnich.
  Prace zgodne z kryteriami zostaną opublikowane.
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania prac.
 10. Prace należy składać w terminie do 08.04.2014 r.
 11. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej stowarzyszenia.
 12. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
image_pdfDrukuj