WYNIKI NABORU NR 2/2020

WYNIKI NABORU NR 2/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 2/2020. Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020. Do Biura LGD złożono 1 wniosek o przyznanie …

SPOTKANIE INFORACYJNO – AKTYWIZUJĄCE W BIERTOWICACH

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych, na SPOTKANIE INFORMACYJNO – AKTYWIZUJĄCE, które odbędzie się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach (Biertowice 236) we czwartek 16 grudnia br. Początek spotkania o godzinie 1730. W programie spotkania:   Informacja o planowanych przez LGD naborach wniosków o dofinansowanie w 2011 …

Lista rankingowa – nabór 2/2010

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe projektów złożonych w naborze 2/2010/4.1/413. Wszystkie złożone projekty zostały ocenione przez Radę LGD, uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. ODNOWA WSI   Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Liczba uzyskanych punktów Rekomendowana kwota dofinansowania 1 Odnowa centrum wsi Osieczany poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych oraz …

Posiedzenie Rady LGD

W związku z zakończonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, pragniemy poinformować, iż pierwsze posiedzenie Rady LGD dotyczące wyboru operacji i oceny operacji pod względem zgodności z LSR, oraz spełnienia lokalnych kryteriów odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2010 roku o godzinie …

Odnowa i rozwój wsi [4.1-413_313]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_313_MP_MDiG-2-10.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_313_MDiG-2-10.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” 03_char-proj_313_MDiG-2-10.doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_313_MDiG-2-10.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Małe projekty [4.1-413_MP]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_313_MP_MDiG-2-10.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_MP_MDiG-2-10.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” 03_char-proj_MP_MDiG-2-10.doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_MP_MDiG-2-10.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [4.1-413_311]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_311-312_MDiG-2-10.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_311_MDiG-2-10.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” 03_char-proj_311_MDiG-2-10.doc  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_311_MDiG-2-10.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [4.1-413_312]

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 01_info_311-312_MDiG-2-10.doc Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 02_wykaz_312_MDiG-2-10.doc Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru” 03_char-proj_312_MDiG-2-10.doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych 04_osw-dane-osob_312_MDiG-2-10.doc Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju …

Nabór wniosków: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy …

Nabór wniosków: Różnicowanie w kierunku działanlości nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za …