Lista rankingowa – nabór 2/2010

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe projektów złożonych w naborze 2/2010/4.1/413. Wszystkie złożone projekty zostały ocenione przez Radę LGD, uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania.

ODNOWA WSI

  Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Liczba uzyskanych punktów Rekomendowana kwota dofinansowania
1 Odnowa centrum wsi Osieczany poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła. Gmina Myślenice 13,75  120 000,00 zł

MAŁE PROJEKTY

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Liczba uzyskanych punktów Rekomendowana kwota dofinansowania
1 Oznakowanie wsi – część południowa gminy Myślenice. Oznakowanie szlaków pieszych z elementami dydaktycznymi
We wsiach: Poręba, Trzemeśnia, Łęki, Zasań, Droginia, Osieczany, Borzęta i sołectwo Chełm
Gmina Myślenice 19,55 21 336,00 zł
2 Oznakowanie wsi – część północna gminy Myślenice. Oznakowanie szlaków pieszych z elementami dydaktycznymi
We wsiach: Jasienica, Bęczarka, Bysina, Głogoczów, Polanka, Krzyszkowice, Jawornik, Zawada
 Gmina Myślenice 18,83 21 336,00 zł
3 Dożynki powiatowe w Sułkowicach – kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów. Gmina Sułkowice 18,64 11 246,66 zł
4 Kultywowanie tradycji regionu poprzez wyposażenie i szkolenie Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice. Stowarzyszenie Muzyczne FERMATA 16,92 25 000,00 zł
5 Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej Krzywaczka – Bęczarka Stowarzyszenie „Muzyczna Parantela” 15,67 16 552,90 zł
6 Odnowa kapliczki przydrożnej z 1896r. Zwieńczonej krzyżem pod wezwaniem Serca Marii w Zawadzie Muzeum Regionalne „Dom Grecki” 14,91 19 182,80 zł
7 Odnowa kamiennej kapliczki przydrożnej z 1795r. Z figurą „Pieta” w miejscowości Borzęta Muzeum Regionalne „Dom Grecki” 14,82 23 996,00 zł

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski w tym naborze.
Jednocześnie informujemy, że każdemu wnioskodawcy przysługuje odwołanie się od oceny Rady do dnia 26 sierpnia 2010 roku.

image_pdfDrukuj