LSR LGD „MDiG” wybrana do realizacji

LSR dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” wybrana do realizacji   Miło nam poinformować, iż w dniu 18 kwietnia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, Komisji dokonującej wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, LSR przygotowana przez nasze LGD został wybrany do realizacji w ramach PROW 2014-2020. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy włączyli się w przygotowanie …

KONSULTACJE AKTUALIZACYJNE W SPRAWIE LSR

Pragniemy poinformować, że konsultacje w sprawie aktualizacji naszej LSR będą prowadzone w terminie wrzesień – grudzień 2011r. Wszelkie spostrzeżenia które powinny być wzięte pod uwagę podczas konsultacji aktualizacyjnych naszej LSR prosimy kierować do biur naszego stowarzyszenia. Wszystkich zainteresowanych poinformujemy o terminach i miejscach konsultacji w późniejszym terminie.

ZGODNOŚĆ Z LSR – WARUNEK KONIECZNY!

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy przypominamy, że operacja musi być zgodna nie tylko z rozporządzeniem ministra rolnictwa ale również z lokalną strategią rozwoju. Chcemy uniknąć sytuacji w której rada uzna złożony wniosek za niezgodny z lokalną strategią rozwoju (LSR), co skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie rozpatrywania …

AKTUALNA LSR DO POBRANIA

W sekcji Ważne dokumenty i łącza znajduje się aktualna wersja LSR, która będzie obowiązująca do najbliższych naborów. Zachęcamy do zapoznania się wszystkich, a w szczególności tych którzy są zainteresowani złożeniem wniosków o dofinansowanie w zbliżającym się naborze wniosków o dofinansowanie.

LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Czym jest nasze LGD? Stowarzyzenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do stowarzyszenia należy obecnie 75 członków w tym gminy  Myślenice i Sułkowice, organizacje pozarządowe, grupy …

Aktualny Statut oraz LSR

Zapraszamy do działu Do pobrania gdzie znajdują się aktualne wersje Statutu Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Aktualizacja jest związana ze zmianami wprowadzonymi na ostatnim Zebraniu Walnym Członków Stowarzyszenia które odbyło się 06 listopada 2009r.