Aktualny Statut oraz LSR

Zapraszamy do działu Do pobrania gdzie znajdują się aktualne wersje Statutu Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

Aktualizacja jest związana ze zmianami wprowadzonymi na ostatnim Zebraniu Walnym Członków Stowarzyszenia które odbyło się 06 listopada 2009r.

image_pdfDrukuj