LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Czym jest nasze LGD?

Stowarzyzenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do stowarzyszenia należy obecnie 75 członków w tym gminy  Myślenice i Sułkowice, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Zasady organizacji LGD oraz cele i działania służące rozwojwi naszych gmin zawiera Lokalna Strategia Rozwoju, dostępna >>TUTAJ<<

LGD działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, obejmuje więc swoim zasięgiem około 55 tyś. ludzi. Misją LGD jest poprawienie atrakcyjności pod względem zamieszkania i inwestowania. Zależy nam również na zwiększeniu dochodów mieszkańców tych dwóch zaprzyjaźnionych gmin dzięki, między innymi turystyce i rekreacji. Chcemy aby mieszkańcy cieszyli się obszarem czystym ekologicznie oraz rozwiniętym kulturowo i by nie zapomnieli o lokalnym dziedzictwie. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Nasza LGD została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy Myślenice i Sułkowice. Podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa która gwarantuje przeznaczenie 8 077 840 zł na teren gmin Myślenice i Sułkowice. Z tej kwoty, na wdrażanie LSR, czyli na wnioski o dofinansowanie przewidziano 6 331 280 zł.

Kto może się starać o dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Między Dalinem i Gościbią”?

Beneficjenci, czyli osoby mogące korzystać z programów LGD to działajace na terenie LGD:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gmin Myślenice i Sułkowice)
 • instytucje kultury podlegające jednostkom samorządu terytorialnego
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego (jeżeli chcą realizować działania z „Odnowy i rozwoju wsi”)
 • osoby fizyczne działające lub chcące działać na obszarze LGD,
 • osoby prawne.

Jakie przedsięwzięcia realizuje Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”?

 • „Szlak po miejscach kultu i pamięci w Sułkowicach i Myślenicach” – Stworzenie i oznakowanie szlaku figur przydrożnych, kapliczek i innych obiektów historycznych z wykorzystaniem bliskości tras pielgrzymkowych biegnących przez Myślenice, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki czy Siepraw.
 • „Po zdrowie na Dalin  i Gościbię” – Stworzenie infrastruktury i usług dla turystyki aktywnej z wykorzystaniem głównego atutu jakim jest bliskość aglomeracji Krakowa  – potencjalnego rynku zbytu, a także ze względu na atrakcyjne ukształtowanie terenu – Pogórze Wielickie i Wiśnickie.
 • „Centra wsi, miejsca integracji” – Wykreowanie miejsc integracji mieszkańców na terenach wiejskich, dzięki temu możliwe  będzie stworzenie lepszego dostępu do kultury i sportu oraz technologii informatycznych.
 • „Moja mała firma” – Wyłącznie dla mieszkańców naszego terenu. Doprowadzenie do wzrostu dochodów gospodarstw rolnych poprzez: wprowadzenie działalności pozarolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, wzrost dostępności do technologii informatycznych, a także wykorzystanie bliskości Krakowa jako potencjalnego rynku zbytu dla usług i towarów z terenu LGD.
image_pdfDrukuj