KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, PROCEDURZE WYBORU OPERACJI WŁASNYCH ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją dokumentów dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag.

Uwagi prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected] do dnia 14.12.2023r. do godziny 14:00.

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się w czwartek 14 grudnia o 10:00 w Biurze LGD w Trzemeśni 218. 

image_pdfDrukuj