WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 3/2023

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego i
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nie wpłynął żaden wniosek.

image_pdfDrukuj