KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ORAZ KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW I OPERACJI INNYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR tj.: Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice.

Uwagi do propozycji zmian zapisów w kryteriach prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected], bądź zgłosić osobiście w Biurze LGD w godzinach urzędowania do dnia 15.09.2022r. (czwartek).

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru operacji odbędzie się 15.09.2022 r. (czwartek) o godzinie 13:00.

image_pdfDrukuj