FISZKI PROJEKTOWE- NOWA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” prowadzi prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju – wypełnienie FISZKI PROJEKTOWEJ, która umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.

W poniższej FISZCE PROJEKTOWEJ prosimy przedstawić, co Pan/Pani chciałby/chciałaby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zadań społecznych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców tego obszaru, gdyż chcielibyśmy, aby projektowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy tego obszaru.

FISZKA PROJEKTOWA DO WYPEŁNIENIA ONLINE

image_pdfDrukuj