Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej

ZAPYTANIE CENOWE Przeprowadzenie szkolenia z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność LGD „MDiG”. Oferty prosimy składać do 18.12.2019r. (środa) …

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zasad ewaluacji i monitoringu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZASAD EWALUACJI I MONITORINGU LOKALNEJ STRATEGII KIEROWANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD MDIG DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LGD MDIG Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD MDiG dla Członków Zarządu …

Zapytanie ofertowe- POP

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Platforma Oceny Projektów   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Platforma …