Zapytanie ofertowe na obsługe techniczną targów

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia jest obsługa techniczna podczas organizacji Targów.

3. Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2015 r.

4. Warunki przyjęte przez zamawiającego:
Zaangażowanie min 8 osób niezbędnych do obsługi technicznej imprezy.
Do zadań obsługi będzie należeć min. :
• przygotowanie regionalnych stoisk dla wystawców
• rozstawienie i złożenie stołów i stolików
• utrzymanie ładu i porządku podczas trwania Targów
• rozdanie materiałów promocyjnych i ,,biletów konkursowych”, -pomoc wystawcom i twórcom przy przygotowaniu prezentacji stoisk.
• osoby wykonujące to zadanie winny być ubrane w stroje regionalne lub jednolite
• czas konieczny aby należycie wykonać te zadania to co najmniej 12 godzin dla 8 osób w zespole.
• wykonywanie innych poleceń zamawiającego w trakcie trwania targów z nimi związanych

5. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
• Cena
• Doświadczenie w realizacji podobnych działań
• Kolejność wpływu ofert
• Oświadczenie o poprawnym wykonaniu podobnych zleceń
6. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.08.2013 r . godzina 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

7. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych.

8. Osoba do kontaktu: Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD
„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Dokumenty do pobrania>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj