Zapytanie ofertowe Na wyłonienie redaktora do opracowania treści w nowo tworzonym albumie pod nazwą „Smaki Ziemi Myślenickiej”

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” 32-400 Myślenice Rynek 8/9

Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

– Pdział w około 150 spotkania we wszystkich miejscowościach Powiatu myślenickiego we współudziale fotografa, koordynatora i przedstawicieli lokalnej społeczności.
– Przeprowadzenie wywiadów i rozmów z lokalnymi twórcami związanych z pozyskaniem treści do opracowania redaktorskiego w albumie
– Pozyskanie materiałów związanych z walorami historycznymi, kulturowymi, i krajoznawczymi we wszystkich miejscowościach Powiatu myślenickiego do opracowania redaktorskiego w Albumie
– Opracowanie i zredagowanie treści redakcyjnej do albumu p.t „Smaki Ziemi Myślenickiej”- około 30 stron formatu A-4
– Ścisła współpraca z pozostałą częścią zespołu redakcyjnego w trakcie realizacji całego projektu.

3. Przewidywany czas realizacji:
Sierpień 2014 r. do luty 2015r praca w zespole redakcyjnym.
Marzec 2015r do kwiecień 2015r praca przy opracowaniu tekstu z zebranych materiałów
4. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
• Cena
• Referencje
• Przedstawienie prac dokumentujących doświadczenie w dziedzinie przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.07.2014 r. godzina 12.00
(decyduje data i godzina złożenia oferty).

6. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych.

7. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznać z propozycją projektu

8. Osoba do kontaktu:
Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD
„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone

Formularze do pobrania>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj