Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne oraz druk albumu pt. „Smaki Ziemi Myślenickiej”

Zamawiający:
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zaprasza do składania ofert na:

1. Przedmiot zamówienia – Opracowanie graficzne oraz druk albumu

2. Przewidywany termin realizacji maj- czerwiec2015r.

3. Warunki przyjęte przez zamawiającego:

• format – blok netto 235 x 297
• ilość stron około 256,-
• zadruk 4+4 kreda 150 g.
• okleina: zadruk 4+ 0 + folia matowa kreda 130 g
• obwoluta: zadruk 4+ 0 + folia matowa kreda 150 g
• wyklejka biała offset 150 g
• oprawa twarda, grzbiet okrągły
• ilość – 1515 egz.
• opracowanie graficzne albumu
• dostawa do zamawiającego na adres – 32-400 Myślenice Rynek 8/9
• Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z zespołem w składzie: koordynator, fotograf oraz redaktor w celu wytypowania i opracowania jak najlepszych materiałów niezbędnych do realizacji powyższego przedsięwzięcia

4. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:

• Cena
• Jakość 3 wcześniejszych realizacji o podobnej specyfikacji zrealizowanych w okresie 2 ostatnich lat

5. Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego:
• Udostępnienie do oceny 3 wykonanych opracowań podobnych do przedmiotu zamówienia.
• 3 protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie zamówienia z przeciągu ostatnich 3 lat

6. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.07.2014. godzina 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

7. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych

8. Osoba do kontaktu:
Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularz do pobrania>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj