Zapytanie ofertowe na obsługę prawną

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” 32-400 Myślenice Rynek 8/9

Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia – świadczenie obsługi prawnej na rzecz realizacji projektu ,,Smaki Ziemi Myślenickiej”

3. Przewidywany termin realizacji: od sierpnia 2014r. do czerwiec 2015 r.

4. Warunki przyjęte przez zamawiającego:

Zadania prawnika:
• Opinia prawna umów zlecenie i umów o dzieło – około 250 egzemplarzy.
(część umów będzie się powielać, dlatego należy zapoznać się z zakresem powyższego zlecenia u zleceniodawcy)
• Przygotowanie stosownych zapisów do umów zlecenie, o przeniesieniu praw i własności do druku i rozpowszechniania poszczególnych produktów, opisów redakcyjnych, zdjęć itp.
• Okres wykonywania usługi od 01.08.2014. do 30.11,2014.
• Dodatkowa dyspozycyjność w celu porad prawnych w okresie od 01.12.2014. do 30.06.2014.

5. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:

• Cena
• Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem zawodowym.
• Znajomość tematyki PROW- program LEADER

6. Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego

– dokumenty potwierdzające, że osoba świadcząca obsługę prawna posiada wykształcenie wyższe prawnicze uzyskane na studiach magisterskich
– referencje
– oświadczenie o znajomości PROW- program LEADER

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
– oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.07.2014 r . godzina 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

8. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych.

9. Osoba do kontaktu:

– Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu do zapytania ofertowego
w Biurze LGD „Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularz do pobrania >>>POBIERZ<<<

image_pdfDrukuj