Zapytanie cenowe na projekt i druk plakatów, zaproszeń i dyplomów

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zaprasza do składania ofert na:
2. Przedmiot zamówienia – Zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów, zaproszeń i dyplomów.

3. Przewidywany termin realizacji: od maja 2015r. do czerwca 2015 r.

4. Warunki przyjęte przez zamawiającego:
Opracowanie i wydrukowanie na papierze ozdobnym 120 gr:
– 500 szt. plakatów w formacie B3
– 500 szt. zaproszeń w formacie A5
– 200 szt. dyplomów w formacie A4
– 3000 szt. ,,biletów wstępu” na targi

5. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
• Cena
• Jakość trzech wcześniejszych realizacji w zakresie przedmiotowego zamówienia.
• Doświadczenie w realizacji podobnych 3 równoważnych przedsięwzięć w okresie 3 ostatnich lat – informacja na ofercie

6. Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego:
• Udostępnienie do oceny 3 wykonanych opracowań podobnych do przedmiotu zamówienia.
• 3 protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie zamówienia z przeciągu ostatnich 3 lat

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.07.2014 r. godzina 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

8. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych.

9. Osoba do kontaktu:
Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD
„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9
UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularz do pobrania>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj