MAŁE PROJEKTY [4.1-413_MP]

  1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
  2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 7/2014”
  4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
  5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Dokumenty aplikacyjne – formularz „wopp_413_MP_8z_18042014.pdf” (PROW_413_MP/8/z), oraz instrukcja wypełniania wniosku „IW_8z_18042014.pdf” są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
  8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
  9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu

 

image_pdfDrukuj