Wydruk przewodnika oraz mapy turystycznej – zapytanie ofertowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na druk przewodnika oraz mapy turystycznej zgodnie z przygotowanym składem.

Oferta musi zawierać:

 • Druk przewodnika po obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią” (Gmina Myślenice i Sułkowice).
 • Druk mapy turystycznej dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” (Gmina Myślenice i Sułkowice).

Druk z plików dostarczonych przez Zamawiającego

Warunki przyjęte przez zamawiającego:

Druk przewodnika;

 • Nakład 1000 sztuk
 • format B6 – 125 x 176 mm (W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę wymiarów przewodnika do wielkości minimum- 117 x 165 mm)
 • ilość stron – 420
 • kolor wielobarwny
 • papier – kreda 115 gram
 • Okładka twarda szyta-karton 250 + folia matowa
 • dostawa do zamawiającego -32-400 Myślenice Rynek 8/9

Druk mapy:

 • Nakład 1000 sztuk
 • format B2 – 500 x 707 (W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę wymiarów mapy do wielkości minimum – 485 x 690 mm)
 • składana do rozmiaru B6 – 125 x 176 (W przypadku innego rozmiaru przewodnika, do wymiaru przewodnika)
 • druk dwustronny w pełnym kolorze
 • papier gprint 125 gram
 • dostawa do zamawiającego -32-400 Myślenice Rynek 8/9

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, na druk przewodnika lub mapy. W przypadku składania oferty na obie części niezbędne jest podanie cen składowych.

Kryteria przyjęte przez zamawiającego:

 • Cena,
 • jakość trzech wcześniejszych wydruków o takiej, bądź podobnej specyfikacji, zrealizowanych w okresie 3 ostatnich lat.

Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego:

 • udostępnienie do oceny 3 wykonanych opracowań podobnych do przedmiotu zamówienia,
 • 3 protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie zamówienia z przeciągu ostatnich 3 lat.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 • oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 01 czerwca 2014 10 maja 2014r (edit 29.04.2014: zmiana spowodowana błędnym wpisem na stronę www 10 maja biuro czynne 1000 – 1200) godzina 1200 (decyduje data wpływu oferty).

Oferta ma zawierać:

 • cenę brutto wykonania zadania,
 • termin realizacji zadania od momentu przekazania plików do druku.

Płatność za wykonanie zadania przelewem, po dostarczeniu przedmiotu umowy do zamawiającego w terminie 14 dni na podstawie wystawionej faktury.

Osoba do kontaktu: Kazimierz Dąbrowski, tel. 609-516-766

W przypadku wątpliwości Stowarzyszenie będzie kontaktować się z oferentem w celu wyjaśnienia niejasności.

Oferty należy składać na załączonym formularzu który można pobrać >>TUTAJ(pdf)<<, lub >>TUTAJ(docx)<<

UWAGA!

Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Z góry dziękujemy za przesłane oferty.

 

image_pdfDrukuj