Skład i druk książeczki „Rozmowy wnuka z dziadkiem – zwyczaje” – zapytanie ofertowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na skład i druk książeczki „Rozmowy wnuka z dziadkiem – legendy i podania” zgodnie z przygotowanym składem.

Oferta musi zawierać:

 • przygotowanie autorskie layoutu wydania i okładki,
 • umieszczenie opracowanych prac dostarczonych przez zamawiającego,
 • przygotowanie pliku do druku gotowej książeczki,
 • wydruk zgodnie z warunkami przyjętymi przez zamawiającego.

Warunki przyjęte przez zamawiającego:

 • format A5 – poziomo,
 • ilość stron ok. 70,
 • kolor 1+1 jednokolorowy,
 • papier ekologiczny, offset 90,
 • okładka pełny kolor 4+0
 • oprawa szyta drutem – karton 250 + folia matowa
 • ilość – 1000 szt.
 • dostawa do zamawiającego na adres – 32-400 Myślenice Rynek 8/9

Kryteria przyjęte przez zamawiającego:

 • Cena,
 • jakość trzech wcześniejszych wydruków o takiej, bądź podobnej specyfikacji, zrealizowanych w okresie 3 ostatnich lat.

Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego:

 • udostępnienie do oceny 3 wykonanych opracowań podobnych do przedmiotu zamówienia,
 • 3 protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie zamówienia z przeciągu ostatnich 3 lat.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 • oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 01 czerwca 2014 10 maja 2014r (edit 29.04.2014: zmiana spowodowana błędnym wpisem na stronę www 10 maja biuro czynne 1000 – 1200) godzina 1200 (decyduje data wpływu oferty).

Oferta ma zawierać:

 • cenę brutto wykonania zadania,
 • termin realizacji zadania od momentu przekazania treści książeczki (opracowanych prac konkursowych).

Płatność za wykonanie zadania przelewem, po dostarczeniu przedmiotu umowy do zamawiającego w terminie 14 dni na podstawie wystawionej faktury.

W przypadku wątpliwości Stowarzyszenie będzie kontaktować się z oferentem w celu wyjaśnienia niejasności.

Osoba do kontaktu: Kazimierz Dąbrowski, tel. 609-516-766.

Z góry dziękujemy za przesłane oferty.

 

image_pdfDrukuj