Opracowanie tekstów do książeczki pokonkursowej „Rozmowy Wnuka z Dziadkiem – zwyczaje” – Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie i korektę redaktorską prac konkursowych złożonych w konkursie „Rozmowa wnuka z dziadkiem – zwyczaje”.

Złożono 82 prace (średnio prace około jedno stronnicowe, format A4) które posiadamy w formie elektronicznej i papierowej.

Zadaniami wykonawcy umowy są:

  • sprawdzenie prac za zgodność z zapisami regulaminu konkursu,
  • przygotowanie tabeli prac niezgodnych wraz z podaniem powodów niezgodności z regulaminem,
  • przygotowanie zgodnych z regulaminem prac do składu (ujednolicenie formatowania, korekta ortograficzna i konieczne niewielkie zmiany gramatyczne),

Kryteria przyjęte przez zamawiającego:

  • Cena,
  • jakość trzech wcześniejszych opracowań o takiej, bądź podobnej specyfikacji, zrealizowanych w okresie 3 ostatnich lat.

Miejsce i termin złożenia oferty:

  • oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 01 czerwca 2014 10 maja 2014r (edit 29.04.2014: zmiana spowodowana błędnym wpisem na stronę www 10 maja biuro czynne 1000 – 1200) godzina 1200 (decyduje data wpływu oferty).

Oferta ma zawierać:

  • cenę brutto wykonania zadania,
  • termin realizacji zadania od momentu przekazania prac konkursowych w wersji elektronicznej.

Płatność za wykonanie zadania przelewem, po dostarczeniu przedmiotu umowy do zamawiającego w terminie 14 dni na podstawie wystawionej faktury.

W przypadku wątpliwości Stowarzyszenie będzie kontaktować się z oferentem w celu wyjaśnienia niejasności.

Osoba do kontaktu: Kazimierz Dąbrowski, tel. 609-516-766

Z góry dziękujemy za oferty.

 

image_pdfDrukuj