WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach projektu współpracy planowana jest promocja Ziemi Myślenickiej przy pomocy portalu turystycznego http://ziemiamyslenicka.pl. W projekcie uczestniczą trzy Lokalne Grupy Działania, które swoim zasięgiem obejmują obszar powiatu Myślenickiego, są to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, oraz Lokalna Grupa Działania KLIMAS.

W związku z tym projektem współpracy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wstępnej oferty na wykonanie zadań związanych z powstaniem i promocją portalu internetowego ziemi myślenickiej.

Zezwala się na przedstawienie oferty całościowej, lub na poszczególne zadania, jak i również na wydzielone części zadań. W każdym przypadku należy przedstawić kalkulację poszczególnych zadań na które przedstawiana jest oferta.

Zadania zostały opisane w specyfikacjach które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

 1. Specyfikacja funkcjonalności portalu ziemiamyslenicka.pl
 2. Specyfikacja wymagań odnośnie zdjęć i panoram i filmu.
 3. Specyfikacja wymagań odnośnie opisów atrakcji turystycznych.
 4. Specyfikacja wymagań odnośnie mapy turystycznej ziemi myślenickiej.
 5. Specyfikacja wymagań odnośnie materiałów promocyjnych.
 6. Specyfikacja wymagań odnośnie kartki pocztowej ziemi myślenickiej.

Znajdują się również >>TUTAJ<<

W ofercie należy zawrzeć:

 1. opis sposobu wykonania zadań,
 2. ceny brutto,
 3. czas niezbędny na wykonanie każdego z zadań którego dotyczy składana oferta,
 4. terminy płatności,
 5. wskazane jest załączenie referencji i portfolio.

Wybrani oferenci, przed ostatecznym podjęciem decyzji o wyborze, zostaną poproszeni o przedstawienie oferty, wraz z wizualizacjami na spotkaniu z organem decyzyjnym.

Po przedstawieniu ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wykonania poszczególnych zadań z oferty.

Umowa będzie mogła być zawarta, po dopełnieniu wymogów formalnych oraz uzyskaniu potwierdzenia finansowania, przez instytucję wdrażającą czyli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Umowę podpisują przedstawiciele poszczególnych Lokalnych Grupa Działania łącznie lub każdy z osobna w zależności od potrzeby projektu.

Oferty należy składać na adres e-mail: [email protected] do dnia 02.07.2012.

Wszelkie pytania należy kierować drogą e-mail na podany wyżej adres.

 

image_pdfDrukuj