KONKURS FOTOGRAFICZNY

Powiększ plakatLokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Goscibią” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Najpiękniejsze miejsca z terenu Gmin Myślenice i Sułkowice”.

Przedmiotem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności otaczającej nas przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze naszych gmin, poprzez uwiecznienie ich za pomocą fotografii. Prace konkursowe należy składać od 25 czerwca do 28 września 2012 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania w Myślenicach (Rynek 8/9). Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz przedstawione na cyklu wystaw na terenie gminy Myślenie i Sułkowice. Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania >>TUTAJ<<

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej pełna treść regulaminu:

Regulamin konkursu fotograficznego
„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA Z TERENU GMINY MYŚLENICE I SUŁKOWICE”

 1. Organizator: Stowarzyszenie LGD Między Dalinem i Gościbią z siedzibą w Sułkowicach, Rynek 6, 32-440 Sułkowice
 2. Cele Konkursu:
  1. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią”
  2. upowszechnienie i popularyzacja fotografii.
  3. rozwijanie wśród mieszkańców zainteresowań historią, przyrodą ich najbliższego otoczenia.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób interesujących się fotografią oraz do wszystkich chętnych.
 4. Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa osobiście wypełniony formularz zgłoszenia, oświadczenie oraz zdjęcia (maksymalnie 3) w formie cyfrowej w biurze Lokalnej Grupy Działania w Myślenicach (Rynek 8/9).
 5. Zdjęcia, które zostaną przeznaczone na wystawę będą drukowane w proporcji 10/15.
 6. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia wcześniej niewykorzystywane oraz nierozpowszechniane przez inne podmioty jak również zdjęcia, które nie były wcześniej nagrodzone lub wyróżnione.
 7. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, przyroda, architektura oraz urokliwe miejsca znajdujące się na terenie obszaru LGD
 8. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 9. Każda praca powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać adres, telefon kontaktowy, opis zdjęcia oraz nazwę fotografowanego obiektu.
 10. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych kryteriów przez powołane w tym celu Jury, którego decyzje są ostateczne.
 11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania fotografii.
 12. Zdjęcia należy składać w terminie od 25.06.2012r. – 28.09.2012r.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do jednego miesiąca od zakończenia składania prac.
 14. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na pierwszym wernisażu wieńczącym konkurs fotograficzny o jego terminie laureaci zostaną poinformowani.
image_pdfDrukuj