TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW [4.1-413_312]

 1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 4/2012”
 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
 5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy „WOPP_413_312_LGD.xls”, Ekonomiczny Plan Operacji „WOPP_413_312_LGD.xls”, instrukcja wypełniania wniosku „WOPP_PROW_413_312_instrukcja.pdf”, instrukcja wypełnienia EPO „EPO_Zalacznik_1_Instrukcja.pdf” wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
  Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013
 7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
 8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
 9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu
image_pdfDrukuj