NABÓR WNIOSKÓW: „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” I „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działającej na terenie gmin: Myślenice, Sułkowice.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
11.05.2012 r. – 29.05.2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 w godz. od 12.00 – 15.00, dnia 28 i 29 maja 2012 r. w godz. 8.00 do 15.00.
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Kryteria wyboru operacji, wykaz oraz wzory dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 oraz w Biurze w Myślenicach ul. Rynek 8/9 w godz. od 8.00 – 15.00.

Wysokość środków w 2012 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi 210 000 zł
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi 540 000 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” to:

Dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

  • operacja musi uzyskać co najmniej 20% maksymalnej liczby punktów przy ocenie według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

  • operacja musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów przy ocenie według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Dokumenty niezbędne do wyboru projektów znajdują się w Biurach Lokalnej Grupy Działania.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurach Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami  tel. 12 273 00 13,

12 274 00 65

image_pdfDrukuj