PLANOWANY NABÓR W ROKU 2012

Pragniemy donieść, że w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego wdrażania LSR, którą można pobrać >>TUTAJ<< (weszła w życie z dniem 5 kwietnia 2012), przesunięciu ulegnie nabór wniosków o przyznanie pomocy. Niezbędne dokumenty dostosowujące naszą LSR zostały złożone dzisiaj i musimy poczekać z ogłoszeniem naboru wniosków do czasu zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zmienionych zapisów w naszej LSR.

Wśród najważniejszych zmian znalazła się ta, zwiększająca dofinansowanie wniosków na „Małe projekty” z 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych do 80%. Zatem warto poczekać jeszcze kilka dni, aby otrzymać większą refundację!

image_pdfDrukuj