INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW W ROKU 2012

W dniu 15 lutego 2012 r. Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z pismem o ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w działaniach:

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej„- 210 000 zł

działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 290 000 zł

działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” – 1 626 169 zł

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – 480 036 zł.

Planowany termin przeprowadzenia naboru: 30 marca 2012 r. do 25 kwietnia 2012 r.

Kolejne informacje i dokumenty będą zamieszczone na stronie po ich zatwierdzeniu.

image_pdfDrukuj