POSIEDZENIE RADY LGD – 28 maj 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

POSIEDZENIE RADY LGD – 28 maj 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 Informujemy, że w dniu 28 maj 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” na wniosek UMWM oraz zgodnie z prośbą złożoną do LGD przez Beneficjenta …

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 1/2018 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 1/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …

SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE DLA GRANTOBIORCÓW- 23.05.2018r. ORAZ 24.05.2018r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE DLA GRANTOBIORCÓW! Spotkania odbędą się w terminach: 23.05.2018r. (środa) o godz. 17.00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) 24.05.2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w Sułkowicach (Rynek 6)  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! W związku ze zbliżającym się terminem naborów wniosków o powierzenie grantów w czasie spotkania …

SPOTKANIE PROMUJĄCE OBSZAR LGD – 19 maja 2018r. (sobota) godz. 19.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PROMUJĄCE OBSZAR LGD, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W RAMACH NOCY MUZEÓW 19 maja 2018r. (sobota) godz. 19.00 Budynek „Sokoła” Myślenice, ul. Jordana 3   PROGRAM SPOTKANIA: 19.00 – otwarcie wystawy fotograficznej Michała Zięby – prezentacja multimedialna dotycząca powstania albumu „SMAKI ZIEMI MYŚLENICKIEJ” wydanego m.in. przez Stowarzyszenie LGD …

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW! OBOWIĄZEK POSIADANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTA

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o powierzenie grantu przypominamy, że każdy Grantobiorca powinien posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA Uprzejmie przypominamy, że każdy Grantobiorca ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych powinien posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został …

KONKURS LITERACKI „SMAK NIEPODLEGŁOŚCI”

KONKURS LITERACKI „SMAK NIEPODLEGŁOŚCI” Zachęcamy Wszystkich Uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum do udziału w konkursie literackim „Smak Niepodległości” organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach TEMAT KONKURSU: Praca w formie krótkiego tekstu literackiego na temat niepodległości, inspirowana opisami znajdującymi się w publikacji „Smaki ziemi myślenickiej”  wydanej w 2015 r. m.in. przez …

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Wszystkim Beneficjentom przypominamy o wynikającym z umowy o przyznanie pomocy  obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Link do strony: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy …

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zasad ewaluacji i monitoringu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZASAD EWALUACJI I MONITORINGU LOKALNEJ STRATEGII KIEROWANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD MDIG DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LGD MDIG Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD MDiG dla Członków Zarządu …