WYNIKI NABORU NR 8/2020

WYNIKI NABORU NR 8/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.3.2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 8/2020. Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020. Do Biura LGD złożono 2 wnioski o …

WYNIKI NABORU NR 7/2020

WYNIKI NABORU NR 7/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH Przedsięwzięcie 2.2.2. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne Szanowni …