WYNIKI NABORU NR 8/2020

WYNIKI NABORU NR 8/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.3.2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 8/2020. Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020. Do Biura LGD złożono 2 wnioski o …

WYNIKI NABORU NR 7/2020

WYNIKI NABORU NR 7/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH Przedsięwzięcie 2.2.2. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne Szanowni …

WYNIKI NABORU NR 6/2020

WYNIKI NABORU NR 6/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH Przedsięwzięcie 2.2.2. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne Szanowni …

WYNIKI NABORU NR 5/2020

WYNIKI NABORU NR 5/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 5/2020. Nabór wniosków …

WYNIKI NABORU NR 4/2020

WYNIKI NABORU NR 4/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 4/2020. Nabór wniosków …

WYNIKI NABORU NR 3/2020

WYNIKI NABORU NR 3/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 3/2020. Nabór wniosków …

WYNIKI NABORU NR 2/2020

WYNIKI NABORU NR 2/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 2/2020. Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020. Do Biura LGD złożono 1 wniosek o przyznanie …