Wyniki naboru 3/2017

WYNIKI NABORU 3/2017 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UKIERUNKOWANYCH NA INNOWACJE   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej ukierunkowanych na innowacje- nr naboru 3/2017. Nabór wniosków trwał od 11-05-2017 do 25-05-2017. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 2 wnioski. Limit dostępnych środków w ramach …

Wyniki naboru 2/2017

WYNIKI NABORU 2/2017 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej- nr naboru 2/2017. Nabór wniosków trwał od 11-05-2017 do 25-05-2017. Do Biura LGD złożono łącznie 19 wniosków. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1 500 000,00 zł. W limicie środków mieści się 10 …

Wyniki naboru 1/2017

WYNIKI NABORU 1/2017 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2017. Nabór wniosków trwał od 11-05-2017 do 25-05-2017. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 23 wnioski. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1 350 000,00 zł. W limicie …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 4/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 3/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej ukierunkowanych na innowacje   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 2/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 1/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …