Dokumenty do pobrania

WAŻNE DOKUMENTY Aktualne wersje Lokalnej Strategii Rozroju dla obszaru gmin Myślenice i Sułkowice, oraz procedury wyboru operacji dostępne są w zakładce: Ważne dokumenty i łącza –> PROW 2014-2020.

Zapraszamy do konsultacji

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania opinii na temat celów i  przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Na wszelkie opinie czekamy do dnia 21.12. 2015 Tabela celów i przedsięwzięć do pobrania >>TUTAJ<<