Materiały na Zebranie Walne

W związku z organizowanym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia i koniecznością wprowadzenia zmian w LSR, zamieszczmy stosowne materiały.

 Proponowany porządek zebrania

image_pdfDrukuj