ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH DO NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 07.04.2023r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres ul. Piotra Skargi 4, 32–400 Myślenice, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do Biura LGD w Myślenicach ul. Piotra Skargi 4, 32–400 Myślenice w godzinach pracy Biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

image_pdfDrukuj