Zaproszenie na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w Trzemeśni

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Myślenice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Trzemeśni
12 października (środa) o godzinie 17:00
(adres: Trzemeśnia 218).

Program spotkania:

  1. Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata 2023-2027
  2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD
  3. Definiowanie potrzeb, problemów obszaru działania oraz planowanych do podjęcia działań
  4. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii w LSR
  5. Identyfikacja grup docelowych- osób w niekorzystnej sytuacji
  6. Ocena zasobów obszaru LGD (ocena barier rozwoju obszaru LGD, ocena szans płynących z wewnątrz i zewnątrz obszaru LGD)

 Celem spotkań  jest przybliżenie nowej perspektywy finansowej oraz skonsultowanie z Państwem dalszego kierunku rozwoju w nowym okresie programowania.

 Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

W ramach zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie jego skanu na nasz adres e-mail: [email protected] lub dostarczenie bezpośrednio do Biura LGD w Myślenicach (ul. Ks. Piotra Skargi 4).

image_pdfDrukuj