WYNIKI NABORU 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

WYNIKI NABORU 3/2022 – operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku – nr naboru 3/2022. Nabór wniosków trwał od 14-12-2022r. do 29-12-2022r. W czasie trwania …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie …