WYNIKI NABORU 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

WYNIKI NABORU 3/2022 –
operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku – nr naboru 3/2022.

Nabór wniosków trwał od 14-12-2022r. do 29-12-2022r.

W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 4 wnioski.

W limicie środków mieszczą się 3 wnioski.

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie nastąpi dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków:

Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 3/2022:

Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2022:

Protokół z Posiedzenia Rady LGD:

PROTOKÓŁ

image_pdfDrukuj