FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY- nowe wzory obowiązujące od 01.08.2022r.

Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Od 01.08.2022r. obowiązują nowe wzory wniosków! Link do strony: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 I. Operacje w ramach …