FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY- nowe wzory obowiązujące od 01.08.2022r.

Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Od 01.08.2022r. obowiązują nowe wzory wniosków!

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne):
Formularze wniosków dla Beneficjentów chcących rozwinąć działalność gospodarczą oraz Beneficjentów projektów „dużych”.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie):
Formularze wniosków dla Beneficjentów chcących utworzyć działalność gospodarczą.

image_pdfDrukuj