Krótka charakterystyka projektów związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie LGD …

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.   Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – …

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo, W związku z odwołaniem najbliższych spotkań szkoleniowych, które miały obejmować tematykę dofinansowań z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, zwracamy się z prośbą o informację zwrotną kto z Państwa byłby zainteresowany takim szkoleniem. Wszystkim osobom, które zgłoszą nam taką chęć prześlemy materiały szkoleniowe pomocne w przygotowywaniu się do …

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Informacja dostępna na stronie internetowej: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurecyjnego-w-ramach-prow-2014-2020 Zmiany we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020, gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem …

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE- 12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania szkoleniowo- informacyjne.  Tematyka spotkań: projekty z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się w terminach: 12.03.2020r. (czwartek) o godz. 18:30 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) 19.03.2020r. (czwartek) o godz. 17:30 w Sułkowicach (Rynek 6) 26.03.2020 r. (czwartek) o godz. 18.30 …

Już za tydzień kolejne spotkanie- 28 listopada o 19:00!

W związku z zaplanowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania szkoleniowo- informacyjne z zakresu wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy. Spotkania odbędą się w terminach: 28.11.2019r. (czwartek) o godz. 19:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) 04.12.2019r. (środa) o godz. 17.30 w Sułkowicach (Rynek …

FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Link do strony ARiMR: >>TUTAJ<< I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów …

Nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów

Uprzejmie przypominamy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR powinien posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 17 października 2019 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym Biurze …