FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Przypominamy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się aktualne formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Link do strony ARiMR: >>TUTAJ<<

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularze wniosków dla Beneficjentów chcących rozwinąć działalność gospodarczą oraz Beneficjentów projektów „dużych”.

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularze wniosków dla Beneficjentów chcących utworzyć działalność gospodarczą.

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

image_pdfDrukuj